Opis programa

Opis programa

Automatizaciji poslovanja (knjizenja i izvestavanje)
je posvecena maksimalna paznja
:

Automatsko kontiranje i knjizenje dokumentacije koja se unosi:

1. Fakture kupaca za robu
2. Fakture kupaca za usluge
3. Nabavka (domaca i uvoz) kalkulacije itd.
4. Paragon blokovi (dnevni izvestaj fiskalne kase), rabati u paragonima.
5. Plate – obrasci, knjizenja, stampa virmana,
6. Izvodi iz banke
7. Blagajna (dnevni izvestaji, temeljnice i knjizenje u GK)

Automatsko izvestavanje:

1. Knjiga KEPU
2. Trgovacka knjiga
3. Knjige PDV (KPRPDV, KIF)
4. Obrazac PPP za plate, i formiranje diskete
5. Obrasci za zavrsni racun (sa “punjenjem” programa NBS “ZR”)
6. Bruto bilansi itd.

Automatske obrade:

1. IOS – automatsko povezivanje stavki (racun->uplata) po datumu nastanka.
2. IOS – stampe
3. Specifikacije kupaca/dobavljaca sa predlogom za kompenzaciju
4. Planirani priliv na ziro racun sa grafickom obradom.
5. Analiza poslovanja (prodaja, nabavka, zalihe, prilivi, odlivi po danima ili mesecima) uz graficki prikaz.
6. Nivelacije cena po vise osnova.
7. Popis zaliha i izvestaj viskovi/manjkovi
8. Sastavnice (normativi) za proizvodnju.
9. Plan proizvodnje i materijalni bilans proizvodnje
10. Stampa Radnog naloga i trebovanja iz magacina sirovina
11. Izrada kalkulacija cena po normativima(sastavnicama proizvoda).
12. …………………………………………

Ostali izvestaji:

1. Analize prodaje (i naplate) po referentima, rabatima, marzi, racunima i robi……
2. Istorija nabavke: cene, kolicine, dobavljaci…
3. Raspolozive zalihe po dobavljacima i cenama.
4. ………………………………………………………………….
5. Obracun komformnih(zateznih) kamata.
6. Kartice i specifikacije za sva stanja u knjigovodstvu.

I TO NIJE SVE!

Opis programa

Uputstvo za korišćenje Knjigovodstvenog programa mozete ovde preuzeti u *.pdf formatu /*.zip 750kb/

Download